La commemoració de la passió i mort de Jesús durant la Setmana Santa als Poblats Marítims de València, compostos pel Grau, el Canyamelar i el Cabanyal, té un caràcter singular. El veïnat dels tres barris imprimix un esperit festiu, obert i mediterrani a la Setmana Santa Marinera. La vistositat dels vestits, la riquesa simbòlica i la sociabilitat, conviuen harmònicament amb la solemnitat i el recolliment propis de les manifestacions litúrgiques