Germandat de Maria Santíssima de les Angusties

Fundada en 1963.

Imatge Titular: La Virgen al Pie de la Cruz

Escultor: Francisco Teruel (1944)

Germandats -> Parròquia de Crist Redentor - Sant Rafael Arcàngel -> Germandat de Maria Santíssima de les Angusties

La nit del Divendres de Dolors els timbals anuncien la presència als carrers de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, acompanyada per la seua Germandat. Camina sobre el muscle dels seus portadors, que l’acosten als set punts on serà rebuda per unes emocionades “albades” i l’oració dels seus clavaris.

Les processons sempre acaben en la casa on la imatge es quedarà els dies sants. La baixada del tron-anda, que continua realitzant-se com en els inicis de la Germandat, és contemplada per molts fidels que assisteixen a un acte en el qual es mescla el risc amb l’afecte i el fervor dels confrares.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45