Real Germandat de Jesús amb la Creu i Crist Ressuscitat

Fundada en 1967.

Imatge Titular: El Nazareno Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado

Escultor: Salvador Furió Carbonell (1976) / Francisco Martínez Aparicio (1986)

Germandats -> Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels -> Real Germandat de Jesús amb la Creu i Crist Ressuscitat

Entre els actes que s’han de destacar de la Reial Germandat, cal mencionar especialment la Processó de Dilluns Sant. Dins de la jornada matutina del Viacrucis del Divendres Sant de la parroquial de la Mare de Déu dels Àngels, la imatge titular protagonitza dos actes significatius: d’una banda, l’“Encontre de Jesús amb sa Mare”, consistent en l’encarament del tron-anda de la Germandat amb el de la Mare de Déu Dolorosa dels Granaders de la parròquia dels Àngels, a manera de despedida del trànsit de Jesús de la vida a la mort; daltra banda, `l’anomenat “Pas de la Verònica” en el qual s’escenifica el moment en què la Verònica neteja la faç del Senyor, el rostre del qual queda reflectit en el llenç. El Diumenge de Resurrecció, i des de 1986, esta Reial Germandat realitza el denominat “Encontre de Resurrecció” entre la imatge de Crist Ressuscitat i la de la Mare de Déu dels Dolors, titular de la Corporació de Granaders de la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45