Confraria de l’Oració de Jesús en l’Hort

Fundada en 2001.

Imatge Titular: Oración de Jesús en el Huerto, el Ángel Egudiel confortando al Señor de Getsemaní arrodillado en oración

Escultor: Lourdes Hernández Peña (2001)

Germandats -> Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels -> Confraria de l’Oració de Jesús en l’Hort

Fundada en 2001, va eixir en processó per primera vegada en la Setmana Santa de 2002. A l’abril de 2009 va ser beneït el tron-anda amb el Senyor de Getsemaní orant. Per l’abril de 2010 s’hi va afegir l’Àngel confortador. Les imatges van ser tallades al barri de Triana (Sevilla) per l’escultora Lourdes Hernández, que segueix els models clàssics del barroc sevillà.

Ix en processó la vesprada del Diumenge de Rams. La nit del Dimecres Sant, dia propi des de la seua fundació, es resa l’Oració de Sant Francesc per la pau del món davant de l’olivera que es troba al Jardí de la Remonta. En 2003 la Confraria va organitzar una processó silenciosa per a demanar per la pau a l’Orient Pròxim amb motiu de la guerra de l’Iraq.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45