Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Fundada en 1926.

Imagte Titular: Santísimo Ecce-Homo

Escultor: Francisco Martínez Aparicio (1951)

Germandats -> Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels -> Germandat del Santíssim Ecce-Homo

La Germandat va ser fundada a mitjan any de 1926 per un grup de jóvens pertanyents al gremi de carnissers i a la joventut de la Societat Escalante, encara que no va efectuar la seua primera eixida processional fins a 1928. En 1966, i per a complementar el pas del Juí del Senyor, els mateixos artistes que van realitzar la imatge titular van tallar la figura de Ponç Pilat; així s’ha quedat tal com ix en processó en l’actualitat. Totes les figures estan realitzades amb fusta de Suècia.

L’acte per excel·lència de la Germandat és el Dimarts Sant, dia en què es mostra durant la Processó del Pretori la imatge titular portada a coll, que és escortada per la policia portuària i acompanyada per la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt, agermanada amb la del Santíssim Ecce-Homo des de 1992. Amb motiu del 75é aniversari de la fundació de la Germandat, es va publicar el llibre “Cartas a un Cofrade”, obra del Rnd. Antonio Díaz Tortajada.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45