Germandat de Vestes del Santíssim Crist del Bon Encert

Fundada en 1872.

Imatge Titular: Santísimo Cristo del Buen Acierto

Escultor: Inocencio Cuesta (1942)

Germandats -> Parròquia de Nostra Senyora del Rosari -> Germandat de Vestes del Santíssim Crist del Bon Encert

La primera imatge titular va ser destruïda en 1936, durant la Guerra Civil espanyola. La Germandat va deixar d’eixir en les processons durant la guerra i va tornar a eixir en les processons en 1940, cosa que ha fet de manera ininterrompuda fins a l’actualitat. En 1946 es va confeccionar el grup escultòric que acompanya el Crist a la parròquia, a la capella que dóna accés al campanar.

La Germandat realitza una missa el Diumenge de Rams, i posteriorment el trasllat del Crist a casa dels confrares o a al seu local social. Ix també en les processons del Dijous Sant, Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció. Una de les peculiaritats d’esta Germandat és que el Crist és portat al pit per confrares i seguidors. El Diumenge de Resurrecció se celebra l’Encontre de Crist Ressuscitat amb sa mare.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45