Germandat del Santíssim Crist de la Palma

Fundada en 2009.

Imatge Titular: Santísimo Cristo de la Palma

Escultor: Escuela de Alonso Cano (1680 aprox.)

Germandats -> Parròquia de Santa Maria del Mar -> Germandat del Santíssim Crist de la Palma

La Germandat va ser fundada per un grup de fidels devots d’esta advocació, que van prendre com a referència la imatge que hi ha a la sagristia de la parròquia de Santa Maria del Mar. La imatge titular es pot datar cap a 1680, i és probablement obra d’algun escultor de l’escola d’Alonso Cano. Va ser restaurada pel Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València. La dita imatge té el privilegi de ser la més antiga que ix en processó en la Setmana Santa Marinera.

Aquesta Germandat està agermanada amb la Confraria del Crist de la Palma d’Ontinyent i les dos entitats assisteixen conjuntament a les seues processons respectives, tant al Grau de València com a Ontinyent. Des de la Quaresma i fins a la Setmana Santa la imatge titular es pot venerar a l’altar major de Santa Maria del Mar.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45