Germandat del Santíssim Crist del Salvador i l’Empar

Fundada en 1943.

ImatgeTitular: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo

Escultor: Francisco Teruel Francés (1943)

Germandats -> Parròquia de Crist Redentor - Sant Rafael Arcàngel -> Germandat del Santíssim Crist del Salvador i l’Empar

La Germandat va eixir per primera volta en una processó el Diumenge de Rams de 1944. La seua imatge titular uneix les devocions al Crist del Salvador, venerat al carrer Trinitaris, i a la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, que es va entronitzar en bàculs i estendards en 1969. Posseeix dos estendards cisellats artesanals, obra de l’orfebreria David, així com una creu “In Memoriam” que encapçala la processó del Sant Enterrament, en què consten els noms dels seus membres morts. La seua imatge titular té un facsímil a escala, confeccionat per l’imatger Carlos Román en 1975, que és acollit pels components de la Germandat als seus domicilis. També cal ressaltar que la Germandat va ser pionera a realitzar un acte d’oració pels difunts a la vora de la mar amb la seua imatge titular. En el seu programa destaca l’acte de l’encontre amb la Germandat del Santíssim Crist del Salvador.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45