Germandat del Santíssim Crist del Salvador

Fundada en 1851.

Imatge Titular: Cristo del Salvador

Escultor: José Estellés, intervenido por Carmelo Vicent y José Rodríguez (1942)

Germandats -> Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels -> Germandat del Santíssim Crist del Salvador

Fundada en 1851, es tracta d’una de les germandats més antigues de les que participen en la Setmana Santa Marinera de València.

El matí del Divendres Sant la Germandat es trasllada amb la seua imatge titular a la vora de la platja per a orar pels difunts, acompanyats per una multitud de devots. El vestuari del penitent ha sigut sempre auster. Des de la seua fundació fins a 1928 es componia d’una túnica negra amb cua, i portaven un faixí amb els motius al·legòrics de la Passió brodats amb or. Era tradicional que durant el Diumenge de Resurrecció els penitents que eixien en la processó es cobriren amb les “albes”, una espècie de saia blanca amb randes emmidonades.

La vesprada del Diumenge de Rams es realitza el trasllat de la imatge titular fins a la casa del confrare afavorit. També s’organitza un viacrucis la nit del Dimarts Sant, el qual és anunciat per una Creu-Guia on figura el nom de tots els difunts de la Germandat. El Dimecres Sant efectua una processó amb la imatge del Crist Jacent.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45