Santa Germandat de la Mort i Resurrecció del Senyor

Fundada en 1967.

Imatge Titular: Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Muerte de Jesús y Jesús Resucitado.

Escultor: Francisco Martínez Aparicio (Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén - 1968) (Muerte de Jesús - 1984/1987) ( Jesús Resucitado - 1987/1988)

Germandats -> Parròquia de Crist Redentor - Sant Rafael Arcàngel -> Santa Germandat de la Mort i Resurrecció del Senyor

La primera imatge representa a Jesús de Natzaret muntat sobre un ase, realitzada en els anys 1967-1968. Va ser beneïda el 7 d’abril de 1968, Diumenge de Rams, processionant amb la “Hermandad Infantil Entrada Triunfal en Jerusalén” fins l’any 1972. Des de 1980, processiona en els matins del Diumenge de Rams amb la nostra Germandat, que la té en propietat des de l’any 1999. La segona imatge, de Jesús crucifixat, va ser beneïda l’1 d’Abril de 1985, Dilluns Sant, sota l’advocació del Santíssim Crist de la Bona Mort. La tercera imatge representa a Jesús Ressuscitat sobre una gran bola que reprodueix el planeta Terra.

El dia oficial de la presentació de la Germandat és el Dilluns Sant. És característic d’aquesta Germandat el recorregut que, anunciant l’alegria de la Resurrecció del Senyor, realitza en la nit del Dissabte de Glòria, després del toc de Glòria i el llançament de pisa trencada al carrer per part dels veïns del Marítim. En el transcurs del recorregut es visita a la imatge de la Mare de Déu en els domicilis i les seus on es troba exposada.

Oficines Junta Major Setmana Santa Marinera de València

Cl. Rosario, 3 | 46011 València (España)

Horari d'Obertura

Dilluns a Dijous, 19.00 a 20.30 hores

Telèfon

963 24 07 45